Công bố thực phẩm chức năng

A&S LAW

Công bố thực phẩm chức năng

Posted by admin on 27-12-2017

CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG 

1.      Tài liệu cần thiết để tiến hàn thủ tục Công bố thực phẩm chức năng

Stt

Tên tài liệu

Bên cung cấp tài liệu

1

Giấy chứng nhận lưu hành tự do

Nhà sản xuất

2

Kết quả kiểm nghiệm trong thời hạn 12 tháng

A&S LAW

3

Bản thông tin chi tiết về sản phẩm

A&S LAW

4

Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

A&S LAW

5

Kế hoạch giám sát định kỳ

A&S LAW

6

Mẫu nhãn sản phẩm lưu hành tại nước xuất xứ

Nhà sản xuất

7

Nhãn phu bằng tiếng Việt

A&S LAW

8

Chứng nhận GMP (thực hành sản xuất tốt)/ HACCP (hệ thống phân tích mối nguy hiểm và kiểm soát điểm tới hạn (nếu có)

Nhà sản xuất

9

Giấy chứng nhận về điều kiện an toàn thực phẩm

Nhà sản xuất

10

Mẫu sản phẩm

Người nộp đơn

11

Thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của mỗi thành phần tạo nên chức năng công bố

Người nộp đơn

12

Đăng ký kinh doanh của đơn vị đăng ký

Người nộp đơn

2. Thời gian

2.1. Kiểm nghiệm sản phẩm

14 – 18 ngày kể từ ngày nhận được mẫu sản phẩm

2.2. Tiến hành thủ tục công bố đạt chuẩn VFA

30 – 40 ngày

3. Giá trị của Giấy chứng nhận

– 03 năm hoặc

– 05 năm

Contact A & S Law for advice

Contact

  • Đỗ Bá Thích
  • 02437858355
  • (+84)972817669

View more posts

Thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam

Để tiến hành các hoạt động thương mại ở Việt Nam, thương nhân nước ngoài có thể lựa chọn các hình thức thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh mà không nhất thiết phải thành lập một công ty […]

Hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và đầu tư thì tính đến tháng 08/2013, lĩnh vực đầu tư nước ngoài đã ghi nhận những thay đổi tích cực, với con số những nhà đầu tư nước ngoài […]

CUSTOMERS OF A & S LAW
Contact A & S

Immediate contact with A & S to get quality advice, value and reasonable cost

Your concern is also our concern