Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

A&S LAW

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Posted by admin on 28-12-2017

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo đó để bảo hộ kiểu dáng độc quyền, kiểu dáng phải đáp ứng yêu cầu sau: Có khả năng áp dụng công nghiệp; Có tính mới; Có khả năng sáng tạo

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

1. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng

Để bảo hộ kiểu dáng độc quyền, kiểu dáng phải đáp ứng yêu cầu sau

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp

+ Có tính mới

+ Có khả năng sáng tạo.

dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG

2.1 Tra cứu kiểu dáng:

Tra cứu kiểu dáng quy trình không bắt buộc, tuy nhiên, là một bước cần thiết và quan trọng. A&S LAW khuyến nghị người nộp đơn nên tiến hành bước tra cứu kiểu dáng trước khi chính thức nộp đơn đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (NOIP). Kết quả tra cứu kiểu dáng sẽ cho thấy kiểu dáng có tương tự, giống với kiểu dáng đã có trên thị trường. Điều này sẽ giúp người nộp đơn có quyết định theo đuổi việc nộp đơn hoặc tiến hành sửa đổi thiết kế của kiểu dáng. Ngoài ra, kết quả này cũng đánh giá khả năng kiểu dáng của người nộp đơn có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của kiểu dáng đã được cấp trước đó tại Việt Nam hay không.

2.2. Thời gian đăng ký kiểu dáng:

Trong trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng không có thiếu sót, đơn kiểu dáng sẽ được thẩm định về khả năng cấp bằng trong khoảng thời gian từ 12 đến 14 tháng. Tuy nhiên, thời gian thẩm định đơn kiểu dáng nêu trên cũng có thể được rút ngắn xuống nếu người nộp đơn đăng ký kiểu dáng tiến hành yêu cầu thẩm định nhanh. Trong trường hợp yêu cầu thẩm định nhanh đơn kiểu dáng đưc nộp thì sẽ phát sinh phí xét nghiệm nhanh.

Đơn đăng ký kiểu dáng khi nộp vào Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ trải qua ba giai đoạn:

+ Giai đoạn xét nghiệm hình thức đơn đăng ký kiểu dáng: trong khoảng thời gian từ 01 đến 02 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu được chấp nhận, Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ ra công văn chấp nhận đơn hợp lệ về mặt hình thức đối với đơn đăng ký kiểu dáng; trường hợp ngược lại, Cục sẽ ra công văn thiếu sót và yêu cầu người nộp đơn đăng ký kiểu dáng sửa đổi, bổ sung trong vòng 01 tháng.

+ Công bế kiểu dáng: đơn đăng ký kiểu dáng sẽ được công bố trong vòng 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

+ Xét nghiệm nội dung: đơn đăng ký kiểu dáng sẽ được xét nghiệm trong khoảng thời gian từ 9-10 tháng tính từ ngày công bố đơn.

Hiệu lực của bằng kiểu dáng

15 năm tính từ ngày nộp đơn. Kiểu dáng có thể được gia hạn 02 lần, mỗi lần 05 năm.

Đối tượng được chấp nhận bảo hộ kiểu dáng

Bề ngoài của 01 sản phẩm được thể hiện dưới dạng hình ảnh 3D, bố trí của các đường nét, màu sắc. Ví dụ như kiểu dáng bao bì gói cà phê, gói kẹo, kiểu dáng băng vệ sinh, kiểu dáng điện thoại, kiểu dáng máy tính, kiểu dáng bàn ghế, kiểu dáng hộp thuốc, kiểu dáng hộp bút…v.v.

Các dịch vụ khác liên quan đến kiểu dáng của A&S LAW:

– Tư vấn về khả năng 01 một đối tượng có thể được bảo hộ dưới dạng kiểu dạng

– Đăng ký kiểu dáng quốc tế

– Tra cứu vi phạm kiểu dáng

– Tra cứu và thẩm định hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng.

– Nộp phản đối cấp đối với đơn đăng ký kiểu dáng.

– Hủy bằng kiểu dáng

– Gia hạn bằng kiểu dáng

Contact A & S Law for advice

Contact

  • Đỗ Bá Thích
  • 02437858355
  • (+84)972817669

View more posts

Dịch vụ sở hữu trí tuệ

A & S Law là công ty IP có uy tín tại Việt Nam với các cộng sự tại hơn 62 quốc gia. Thông qua hiệp hội quốc tế của chúng tôi, các luật sư của công ty luật đã […]

Đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam và Quốc tế

Nhãn hiệu là chìa khóa dẫn đến thành công của từng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Nhận thức được giá trị, sức mạnh của nhãn hiệu, các luật sư và chuyên gia tư vấn về nhãn hiệu của […]

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

Với mạng lưới đối tác và hiện diện tại trên 62 quốc gia trên thế giới, A&S LAW đang giúp Khách hàng đăng ký nhãn hiệu trên phạm vi quốc tế. Khách hàng đánh giá cao và ưu tiên sử […]

Dịch vụ bảo hộ bản quyền

Với dịch vụ bảo hộ bản quền tác giả của A&S Law. Người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ bản quyền tại Việt Nam cho các đối tượng gồm bản quyền phầm, bản quyền tác phẩm […]

Dịch vụ về sáng chế của A&S LAW

Sáng chế cùng với Nhãn hiệu chính là bộ phận được thành lập sớm nhất của A&S LAW. Nhận thức được tầm quan trọng của sáng chế đối với cá nhân và tổ chức, đại diện sở hữu trí tuệ […]

CUSTOMERS OF A & S LAW
Contact A & S

Immediate contact with A & S to get quality advice, value and reasonable cost

Your concern is also our concern