Đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

A&S LAW

Đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Posted by admin on 26-12-2017

Nhãn hiệu tại Campuchia có thể được bảo hộ dưới dạng logo, chữ, bản thiết kế… Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của 01 đơn tương tự đã được nộp tại nước là thành viên của công ước Paris trong khoảng thời gian 06 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên.

Nguyên tắc xét nghiệm đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia: việc đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia tuân theo nguyên tắc người nộp đơn đầu tiên “first to file” mà không dựa trên nguyên tắc sử dụng đầu tiên như một số nước như Mỹ và Úc. Điều này có nghĩa là trong trường hợp có 02 đơn đăng ký nhãn hiệu giống nhau về mẫu nhãn hiệu và dịch vụ/sản phẩm đăng ký thì đơn nào nộp đầu tiên sẽ được chấp thuận cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

dang-ky-nhan-hieu-tai-campuchia

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia:

– Tra cứu khả năng bảo hộ của nhãn hiệu tại Campuchia:

Tra cứu khả năng bảo hộ của nhãn hiệu tại Campuchia là không bắt buộc, tuy nhiên đây là một bước quan trọng để xác định khả năng đăng ký của nhãn hiệu trước khi chính thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan sở hữu trí tuệ Campuchia. Kết quả tra cứu nhãn hiệu sẽ cho thấy người nộp đơn sẽ giữ nguyên nhãn hiệu như ban đầu hay tiến hành sửa đổi mẫu nhãn hiệu để đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.

  • Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia:

Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia là: 06-08 tháng.

Hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia:

Giấy đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia có hiệu lực trong 10 năm tính từ ngày nộp đơn và được gia hạn nhiều lần. Trong thời gian có hiệu lực, chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp bản Tuyên bố sử dụng/không sử dụng.

Bộ phận theo dõi của A&S LAW sẽ thông báo đến chủ sở hữu trong khoảng 4-5 tháng trước khi đến thời hạn.

Những vụ việc nổi bật của A&S LAW:

A&S LAW cung cấp dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu tại Campuchia cho những khách hàng sau:

– Giúp công ty có trụ sở tại Pháp hoạt động trong lĩnh vực may mặc đăng ký thành công 25 nhãn hiệu.

– Đăng ký 10 nhãn hiệu tại Campuchia cho công ty có trự sở tại California, Mỹ.

– Tư vấn cho công ty của Hàn quốc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia.

– Giúp công ty Nhật Bản đòi lại quyền sở hữu nhãn hiệu đối với nhãn hiệu đã được cấp cho một bên khác tại Campuchia.

Contact A & S Law for advice

Contact

  • Đỗ Bá Thích
  • 02437858355
  • (+84)972817669

View more posts

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Trong nền kinh kế hội nhập hiện nay, pháp luật về nhãn hiệu ở Trung Quốc ngày càng phát triển để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế, đặc biệt trong lĩnh […]

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

Sở hữu trí tuệ, đặc biệt là nhãn hiệu ở Malysia được quản lý bởi Phòng Nhãn hiệu của Liên đoàn Sở hữu trí tuệ Malaysia. Để đăng ký nhãn hiệu thành công ở Malaysia, người nộp đơn cần biết […]

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

Với mạng lưới đối tác và hiện diện tại trên 62 quốc gia trên thế giới, A&S LAW đang giúp Khách hàng đăng ký nhãn hiệu trên phạm vi quốc tế. Khách hàng đánh giá cao và ưu tiên sử […]

Tra cứu nhãn hiệu tại Myanamar

Tra cứu nhãn hiệu tại Myanmar là không bắt buộc nhưng là một bước quan trọng để đánh giá trước khả năng đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu. Việc tra cứu nhãn hiệu sẽ được tiến hành trên ấn […]

Đăng ký nhãn hiệu tại Myamar

Tra cứu nhãn hiệu tại Myanmar là không bắt buộc nhưng là một bước quan trọng để đánh giá trước khả năng đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu. Việc tra cứu nhãn hiệu sẽ được tiến hành trên ấn […]

CUSTOMERS OF A & S LAW
Contact A & S

Immediate contact with A & S to get quality advice, value and reasonable cost

Your concern is also our concern