Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

A&S LAW

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Posted by admin on 29-12-2017

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam là dịch vụ được A&S Law nhằm hỗ trợ và hướng dẫn người nộp đơn thủ tục đăng ký độc quyền cho các giải pháp kỹ thuật mới, sáng tạo…tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.

Tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

Sáng chế được cấp bằng độc quyền nếu đáp ứng những điều kiện sau đây:

+ Có tính mới

+ Có tính sáng tạo

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp

Những dạng sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam

Sáng chế có thể được bảo hộ vào Việt Nam theo PCT hoặc công ước Paris nếu như sáng chế được nộp vào Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất định:

+ Sáng chế PCT: 31 tháng kể từ ngày nộp đơn sớm nhất.

+ Sáng chế nộp theo công ước Paris: 12 nước kể từ ngày nộp đơn

+ Đơn đăng ký sáng chế trực tiếp (không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên)

Hiệu lực của sáng chế

Sáng chế có hiệu 20 năm nếu như nộp phí duy trì thường niên.

Tài liệu để để đăng ký sáng chế

– Giấy ủy quyền (do A&S LAW soạn thảo):  Chỉ cần ký. Khách hàng có thể gửi bản sao của Giấy quyền qua email để A&S LAW nộp đơn để hưởng ngày ưu tiên sớm. Bản gốc sẽ được bổ sung sau.

– Bản mô tả sáng chế. A&S LAW sẽ giúp Khách hàng viêt bản mô tả sáng chế.

– Yêu cầu bảo hộ của sáng chế. A&S LAW sẽ giúp Khách hàng viêt bản mô tả sáng chế.

– Bản vẽ của sáng chế (Nếu có)

– Bản sao công chứng của tài liệu ưu tiên (nêu có)

– Tên và địa chỉ của tác giả sáng chế, chủ đơn đăng ký sáng chế.

Quy trình đăng ký sáng chế:

+ Xét nghiệm hình thức đơn đăng ký sáng chế: 1-2 tháng tính từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế. Tuy nhiên, thời gian thực tế có thể dài hơn do lượng công việc đang bị quá tải tại Cục sở hữu trí tuệ (NOIP).

+ Công bố đơn đăng ký sáng chế: trong vòng 19 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy thuộc vào ngày nào muộn hơn.

+ Xét nghiệm đơn đăng ký sáng chế: trong vòng 12-16 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký sáng chế.

Lý do chọn A&S LAW

– Tiết kiệm thời gian và ngân sách của Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của A&S LAW khi tư vấn cho Khách hàng về thủ tục đăng ký sáng chế.

– Quy trình bảo mật thông tin sáng chế được ưu tiên hàng đầu.

– Luật sư sáng chế chuyên sâu về từng mảng để đảm bảo khả năng bảo hộ rộng nhất và chính xác của sáng chế.

– Quản lý thông tin về sáng chế của Khách hàng bằng công nghệ nhằm đảm bảo tính chính xác cũng như bảo mật thông tin sáng chế.

Contact A & S Law for advice

Contact

  • Đỗ Bá Thích
  • 02437858355
  • (+84)972817669

View more posts

Quản lý dữ liệu sáng chế

Với mục đích giúp chủ sở hữu sáng chế, tác giả sáng chế tiết kiệm thời gian và ngân sách, A&S LAW thành lập bộ phận quản lý về dữ liệu sáng chế Với nhiệm vụ chính là tư vấn, […]

Dịch vụ viết bản mô tả sáng chế

Bản mô tả sáng chế đóng vai trò quan trọng nhất để đảm bảo khả năng bảo hộ sáng chế được rộng nhất cũng như bảo hộ đúng giải pháp kỹ thuật mà Khách hàng đang hướng tới. Bản mô […]

Tra cứu sáng chế

Để có thể thu được kết quả tra cứu có chất lượng đòi hỏi nhiều yếu tố khác nhau như: am hiểu về sáng chế để phân tích thông tin, có công nghệ hỗ trợ, khả năng tiếp cận dữ […]

Giải quyết tranh chấp sáng chế

A&S LAW với đội ngũ luật sư sáng chế có kinh nghiệm lâu năm cam kết cung cấp cho Khách hàng tư vấn toàn diện liên quan đến giải quyết tranh chấp về sáng chế, gồm: –  Tiết lộ bí […]

CUSTOMERS OF A & S LAW
Contact A & S

Immediate contact with A & S to get quality advice, value and reasonable cost

Your concern is also our concern