Dịch vụ viết bản mô tả sáng chế

A&S LAW

Dịch vụ viết bản mô tả sáng chế

Posted by admin on 26-12-2017

Bản mô tả sáng chế đóng vai trò quan trọng nhất để đảm bảo khả năng bảo hộ sáng chế được rộng nhất cũng như bảo hộ đúng giải pháp kỹ thuật mà Khách hàng đang hướng tới.

Bản mô tả sáng chế phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn, quy định khác nhau để được xem là bản mô tả hợp lệ. Để có được một bản mô tả sáng chế như vậy đòi hỏi người viết phải đảm bảo hai yếu tố: hiểu luật sở hữu trí tuệ về sáng chế và có am hiểu kỹ thuật tương ứng. Để đáp ứng điều này không đơn giản. Nhận thức được tầm quan trọng của bản mô tả sáng chế đối với tác giả sáng chế hay chủ sở hữu sáng chế, A&S LAW luôn mời những cá nhân xuất sắc tốt nghiệp những trường đại học hàng đầu để làm việc trong bộ phận tư vấn sáng chế.

dich-vu-viet-ban-mo-ta-sang-che

Ngoài ra, A&S LAW luôn duy trì chính sách hợp tác, tham vấn với các giáo sư, chuyên gia trong các trường đại học, viện nghiên cứu để có thể phân tích sáng chế toàn diện, nhờ vậy bản mô tả sáng chế sẽ được hoàn chỉnh. Luật sư sáng chế của A&S LAW có thể viết bản mô tả sáng chế cho những lĩnh vực sau:

– Điện

– Chất bán dẫn

– Máy tính

– Cơ khí

– Hóa học

– Công nghệ sinh học

– Dược phẩm

Contact A & S Law for advice

Contact

  • Đỗ Bá Thích
  • 02437858355
  • (+84)972817669

View more posts

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam là dịch vụ được A&S Law nhằm hỗ trợ và hướng dẫn người nộp đơn thủ tục đăng ký độc quyền cho các giải pháp kỹ thuật mới, sáng tạo…tại Cục Sở Hữu […]

Đăng ký sáng chế tại Campuchia

Đăng ký sáng chế tại Campuchia Đối tượng được phép nộp đơn sáng chế/giải pháp hữu ích tại Campuchia: a-Người là công dân/có quốc tịch Campuchia, hoặc b-Công dân của nước là thành viên của Công ước Paris. Yêu cầu […]

Tra cứu và lựa chọn nhãn hiệu

Tra cứu khả năng bảo hộ của nhãn hiệu là không bắt buộc, tuy nhiên quy trình này đóng vai trò quan trọng để đánh giá trước được khả năng được cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn […]

Quản lý dữ liệu sáng chế

Với mục đích giúp chủ sở hữu sáng chế, tác giả sáng chế tiết kiệm thời gian và ngân sách, A&S LAW thành lập bộ phận quản lý về dữ liệu sáng chế Với nhiệm vụ chính là tư vấn, […]

Đăng ký sáng chế tại các quốc gia

Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế quốc tế, luật sư sáng chế và tư vấn sáng chế của A&S LAW được trang bị những kiến thức đầy đủ về thông tin cần thiết, tài […]

CUSTOMERS OF A & S LAW
Contact A & S

Immediate contact with A & S to get quality advice, value and reasonable cost

Your concern is also our concern