Giải quyết tranh chấp sáng chế

A&S LAW

Giải quyết tranh chấp sáng chế

Posted by admin on 26-12-2017

A&S LAW với đội ngũ luật sư sáng chế có kinh nghiệm lâu năm cam kết cung cấp cho Khách hàng tư vấn toàn diện liên quan đến giải quyết tranh chấp về sáng chế, gồm:

–  Tiết lộ bí mật sáng chế.

–  Vi phạm quyền đối vói sáng chế đã được cấp bằng bảo hộ và nhãn hiệu đang được xem xét khả năng cấp bằng.

–  Tư vấn về hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế.

–  Hủy bỏ hiệu lực sáng chế đã được cấp bằng độc quyền.

–  Phản đối cấp bằng độc quyền sáng chế.

–  Đại diện cho Khách hàng giải quyết tranh chấp về sáng chế tại tòa

Contact A & S Law for advice

Contact

  • Đỗ Bá Thích
  • 02437858355
  • (+84)972817669

View more posts

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam là dịch vụ được A&S Law nhằm hỗ trợ và hướng dẫn người nộp đơn thủ tục đăng ký độc quyền cho các giải pháp kỹ thuật mới, sáng tạo…tại Cục Sở Hữu […]

Quản lý dữ liệu sáng chế

Với mục đích giúp chủ sở hữu sáng chế, tác giả sáng chế tiết kiệm thời gian và ngân sách, A&S LAW thành lập bộ phận quản lý về dữ liệu sáng chế Với nhiệm vụ chính là tư vấn, […]

Dịch vụ viết bản mô tả sáng chế

Bản mô tả sáng chế đóng vai trò quan trọng nhất để đảm bảo khả năng bảo hộ sáng chế được rộng nhất cũng như bảo hộ đúng giải pháp kỹ thuật mà Khách hàng đang hướng tới. Bản mô […]

Tra cứu sáng chế

Để có thể thu được kết quả tra cứu có chất lượng đòi hỏi nhiều yếu tố khác nhau như: am hiểu về sáng chế để phân tích thông tin, có công nghệ hỗ trợ, khả năng tiếp cận dữ […]

CUSTOMERS OF A & S LAW
Contact A & S

Immediate contact with A & S to get quality advice, value and reasonable cost

Your concern is also our concern