Lưu ý về Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

A&S LAW

Lưu ý về Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Posted by admin on 20-12-2017

Lưu ý về Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam (franchise tại Việt Nam) đang trong quá trình phát triển. Trong quá trình hoạt động của bên nhận nhượng quyền ở Việt Nam đã phát sinh một số tranh chấp xuất phát từ thực tế là việc đăng ký nhượng quyền thương mại chưa thực sự đúng với quy định của pháp luật Việt Nam. Vì thế, việc cung cấp chi tiết các thông tin dưới đây sẽ giúp chúng tôi đưa ra những tư vấn chi tiết nhất cho quý khách.

luu-y-ve-nhuong-quyen-thuong-mai-tai-viet-nam

– Bên nhượng quyền thương mại (franchisor) được thành lập từ khi nào?

– Có bao nhiêu quốc gia mà bên nhượng quyền đã thực hiện nhượng quyền thương mại? đó là những quốc gia nào?

– Bên nhượng quyền có bất kỳ nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào đã được đăng ký ở Việt Nam chưa? Nếu có, hãy cho chúng tôi biết số hiệu văn bằng đăng ký hoặc số hiệu đơn đăng ký.

– Bên nhượng quyền (franchisor) có cần hỗ trợ tiến hành thảo luận với bên nhận nhượng quyền (franchisee) tại Việt Nam hay không?

– Quý khách có cần hỗ trợ tiến hành soạn thảo hoặc đánh giá hợp đồng nhượng quyền thương mại (franchise agreement)?

– Địa chỉ của bên nhận nhượng quyền thương mại (franchisee)?

Vui lòng cân nhắc các câu hỏi trên và gửi hồ sơ thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ liên lạc bên dưới để chúng tôi có thể tiến hành rà soát và đưa ra lời khuyên cho quý khách.

Contact A & S Law for advice

Contact

  • Đỗ Bá Thích
  • 02437858355
  • (+84)972817669

View more posts

Đặng ký nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam đã được quy định một cách toàn diện. Vì thế, số lượng các đăng ký nhượng quyền thương mại ở Việt Nam đang tăng dần. Có rất nhiều các công ty, doanh nghiệp […]

CUSTOMERS OF A & S LAW
Contact A & S

Immediate contact with A & S to get quality advice, value and reasonable cost

Your concern is also our concern