Nhãn hiệu tại Myanmar

A&S LAW

Nhãn hiệu tại Myanmar

Posted by admin on 26-12-2017

Nếu như kết quả tra cứu cho thấy nhãn hiệu có khả năng đăng ký, người nộp đơn nên tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trong thời gian sớm nhất. Nhãn hiệu có thể được đăng ký theo Khoản 18 (f) của Luật đăng ký Thông tư hướng dẫn 13.

myanmar-trademark-agent

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar như sau:

(a)  Giấy ủy quyền. Công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự

(b)  Tuyên bố chủ sở hữu. Theo mẫu của A&S Law

(c)   Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký

Tài liệu như nêu trong mục (a) và (b) phải được nộp vào cơ quan chức năng cùng với đơn đăng ký.

Thời gian đăng ký: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar sẽ được cấp trong khoảng thời gian từ 6-8 tuần kể từ ngày nộp đơn.

Contact A & S Law for advice

Contact

  • Đỗ Bá Thích
  • 02437858355
  • (+84)972817669

View more posts

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

Với mạng lưới đối tác và hiện diện tại trên 62 quốc gia trên thế giới, A&S LAW đang giúp Khách hàng đăng ký nhãn hiệu trên phạm vi quốc tế. Khách hàng đánh giá cao và ưu tiên sử […]

Tra cứu nhãn hiệu tại Myanamar

Tra cứu nhãn hiệu tại Myanmar là không bắt buộc nhưng là một bước quan trọng để đánh giá trước khả năng đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu. Việc tra cứu nhãn hiệu sẽ được tiến hành trên ấn […]

Đăng ký nhãn hiệu tại Myamar

Tra cứu nhãn hiệu tại Myanmar là không bắt buộc nhưng là một bước quan trọng để đánh giá trước khả năng đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu. Việc tra cứu nhãn hiệu sẽ được tiến hành trên ấn […]

Đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar – A&S Law

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar Nhãn hiệu có thể được nộp tại Cơ quan đăng kiểm của Myanmar dưới một trong các hình thức: logo, chữ. Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar cần phải […]

Đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Nhãn hiệu tại Campuchia có thể được bảo hộ dưới dạng logo, chữ, bản thiết kế… Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên […]

CUSTOMERS OF A & S LAW
Contact A & S

Immediate contact with A & S to get quality advice, value and reasonable cost

Your concern is also our concern