Quản lý dữ liệu sáng chế

A&S LAW

Quản lý dữ liệu sáng chế

Posted by admin on 26-12-2017
Với mục đích giúp chủ sở hữu sáng chế, tác giả sáng chế tiết kiệm thời gian và ngân sách, A&S LAW thành lập bộ phận quản lý về dữ liệu sáng chế Với nhiệm vụ chính là tư vấn, hỗ trợ chủ sở hữu và tác giả sáng chế quản lý hồ sơ thông tin liên quan đến sáng chế khoa học, chính xác, đúng thời hiệu. quan-ly-du-lieu-sang-che Đây là công việc được đánh giá hết sức quan trọng bởi chủ sở hữu sáng chế được yêu cầu đóng phí duy trì hiệu lực sáng chế thường niên trong khoảng thời gian 20 đối với sáng chế thông thường và 10 năm đối với giải pháp hữu ích. Các dịch vụ quản lý dữ liệu sáng chế của A&S LAW gồm: - Duy trì sáng chế tại Việt Nam - Duy trì sáng chế tại quốc tế - Ghi nhận thay đổi tên, địa chỉ chủ sở hữu sáng chế
Contact A & S Law for advice

Contact

  • Đỗ Bá Thích
  • 02437858355
  • (+84)972817669

View more posts

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam là dịch vụ được A&S Law nhằm hỗ trợ và hướng dẫn người nộp đơn thủ tục đăng ký độc quyền cho các giải pháp kỹ thuật mới, sáng tạo…tại Cục Sở Hữu […]

Đăng ký sáng chế tại Campuchia

Đăng ký sáng chế tại Campuchia Đối tượng được phép nộp đơn sáng chế/giải pháp hữu ích tại Campuchia: a-Người là công dân/có quốc tịch Campuchia, hoặc b-Công dân của nước là thành viên của Công ước Paris. Yêu cầu […]

Tra cứu và lựa chọn nhãn hiệu

Tra cứu khả năng bảo hộ của nhãn hiệu là không bắt buộc, tuy nhiên quy trình này đóng vai trò quan trọng để đánh giá trước được khả năng được cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn […]

Dịch vụ viết bản mô tả sáng chế

Bản mô tả sáng chế đóng vai trò quan trọng nhất để đảm bảo khả năng bảo hộ sáng chế được rộng nhất cũng như bảo hộ đúng giải pháp kỹ thuật mà Khách hàng đang hướng tới. Bản mô […]

Đăng ký sáng chế tại các quốc gia

Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế quốc tế, luật sư sáng chế và tư vấn sáng chế của A&S LAW được trang bị những kiến thức đầy đủ về thông tin cần thiết, tài […]

CUSTOMERS OF A & S LAW
Contact A & S

Immediate contact with A & S to get quality advice, value and reasonable cost

Your concern is also our concern