Tranh chấp về bí mật kinh doanh

A&S LAW

Tranh chấp về bí mật kinh doanh

Posted by admin on 27-12-2017

Do điều kiện để bảo hộ bí mật kinh doanh hết sức chặt chẽ nên nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận và chuẩn bị những bước cần để bí mật kinh doanh của họ có thể được bảo hộ. Nếu không, doanh nghiệp sẽ không có biện pháp xử lý phù hợp khi bí mật kinh của doanh nghiệp bị xâm phạm.

Chủ sở hữu bí mật kinh doanh không có quyền cấm người khác thực hiện các hành vi sau đây:

a) Bộc lộ,sử dụng bí mật kinh doanh thu được khi không biết và không có nghĩa vụ phải biết bí mật kinh doanh đó do người khác thu được một cách bất hợp pháp;

b) Bộc lộ dữ liệu bí mật nhằm bảo vệ công chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 128 của Luật này;

c) Sử dụng dữ liệu bí mật quy định tại Điều 128 của Luật này không nhằm mục đích thương mại;

d) Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh được tạo ra một cách độc lập;

đ) Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh được tạo ra do phân tích,đánh giá sản phẩm được phân phối hợp pháp với điều kiện người phân tích, đánh giá không có thoả thuận khác với chủ sở hữu bí mật kinh doanh hoặc người bán hàng.

Bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;

2. Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;

3. Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

Nhận thức được sự phức tạp về điều kiện bảo hộ cũng như hành vi xâm phạm về bí mật kinh doanh, A&S Law đã thành lập bộ phận tư vấn về các tranh chấp liên quan đến bí mật kinh doanh gồm:

– Soạn thảo hợp đồng bí mật kinh doanh giữa chủ doanh nghiệp nắm quyền và các bên liên quan, cũng như những đối tượng có khả năng tiếp cận bí mật kinh doanh. Các điều kiện trong hợp đồng sẽ được đưa vào nhằm đảm bảo những điều kiện cần thiết để bí mật kinh doanh của doanh nghiệp được bảo hộ theo quy định của luật sở hữu trí tuệ.

– Tư vấn về các hành vi có khả năng dẫn đến để lộ bí mật kinh doanh và vi phạm hợp đồng bảo mật bí mật kinh doanh.

– Tư vấn về các bước cần thiết khi có để lộ hoặc vi phạm về bí mật kinh doanh.

– Làm việc với các bên liên quan để xử lý tranh chấp khi hợp đồng bảo mật bí mật kinh doanh bị xâm phạm.

– Đại diện cho doanh nghiệp để đưa vụ việc ra xử lý tại tòa án có thẩm quyền.

Contact A & S Law for advice

Contact

  • Đỗ Bá Thích
  • 02437858355
  • (+84)972817669

View more posts

Dịch vụ sở hữu trí tuệ

A & S Law là công ty IP có uy tín tại Việt Nam với các cộng sự tại hơn 62 quốc gia. Thông qua hiệp hội quốc tế của chúng tôi, các luật sư của công ty luật đã […]

Đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam và Quốc tế

Nhãn hiệu là chìa khóa dẫn đến thành công của từng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Nhận thức được giá trị, sức mạnh của nhãn hiệu, các luật sư và chuyên gia tư vấn về nhãn hiệu của […]

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

Với mạng lưới đối tác và hiện diện tại trên 62 quốc gia trên thế giới, A&S LAW đang giúp Khách hàng đăng ký nhãn hiệu trên phạm vi quốc tế. Khách hàng đánh giá cao và ưu tiên sử […]

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo đó để bảo hộ kiểu dáng độc quyền, kiểu dáng phải đáp ứng yêu cầu sau: Có khả năng áp dụng công nghiệp; Có tính mới; Có khả năng sáng tạo Đăng ký […]

Dịch vụ bảo hộ bản quyền

Với dịch vụ bảo hộ bản quền tác giả của A&S Law. Người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ bản quyền tại Việt Nam cho các đối tượng gồm bản quyền phầm, bản quyền tác phẩm […]

CUSTOMERS OF A & S LAW
Contact A & S

Immediate contact with A & S to get quality advice, value and reasonable cost

Your concern is also our concern