Những điều cần biết khi nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines

A&S LAW

Những điều cần biết khi nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines

Để duy trì hiệu lực của Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Philippines, chủ sở hữu nhãn hiệu cần nộp Bản Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu nếu Nhãn hiệu đã được sử dụng tại Philippines. Tuy nhiên, nhiều chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người dự định nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Philippines vẫn còn nhiều thắc mắc về các lưu ý khi nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu. Vậy, những điều cần biết khi nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines là gì?

Bằng chứng sử dụng nhãn hiệu tại Philippines

IPOPHL chấp nhận các các tài liệu được lấy từ trên mạng Internet hoặc bản in từ website của chủ sở hữu nhãn hiệu có mang nhãn hiệu và sản phẩm yêu cầu đăng ký như là bằng chứng sử dụng nhãn hiệu tại Philippines trong thực tế với điều kiện website này có thể truy cập được từ Philippines.

Người nộp đơn phải cung cấp chính xác thông tin về ngày mà nhãn hiệu mang sản phẩm/dịch vụ được đưa lên trang web và ngày nhãn hiệu được sử dụng lần đầu tiên.

Bằng chứng sử dụng có thể là các bao gói, hộp đựng, ảnh chụp,… của sản phẩm mang nhãn hiệu.

Việc sử dụng thực tế cho một số hàng hóa và dịch vụ cùng loại sẽ cấu thành việc sử dụng cho toàn bộ hàng hóa và dịch vụ. Việc sử dụng trong thực tế cho một nhóm sẽ được coi là bằng chứng sử dụng cho các nhóm liên quan.

Khi nào thì cần nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines

Chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp Bản Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu kèm theo bằng chứng sử dụng, hoặc nộp tuyên bố không sử dụng nhãn hiệu trong đó nêu rõ lý do chính đáng ngăn trở việc sử dụng nhãn hiệu. 

Những Bản Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu cần phải nộp đúng thời hạn cùng với các tài liệu và phí thủ tục cần thiết. Nếu không nộp bằng chứng sử dụng, đăng ký nhãn hiệu sẽ bị loại bỏ khỏi Đăng bạ quốc gia.

Trong một số trường hợp nhất định chủ sở hữu nhãn hiệu có thể xin gia hạn thời hạn nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines.

Tìm hiểu chi tiết về các thời điểm nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines tại đây.

Thông báo yêu cầu nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines

Về yêu cầu nộp Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu, IPOPHL có thể đưa ra thông báo hoặc nhắc nhở cho người nộp đơn/chủ sở hữu nhãn hiệu về việc nộp các Bản Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu kịp thời.

Các thông báo này có thể được được công bố trên trang web của IPOPHL hoặc thông qua các phương thức thay thế khác.

Tuy nhiên, việc không có thông báo hoặc nhắc nhở như vậy sẽ không trở thành lí do để người nộp đơn/chủ sở hữu nhãn hiệu có thể nộp các Bản Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines sai thời hạn quy định.

Người nộp đơn/Chủ sở hữu nhãn hiệu tại Philippines có thể xem mẫu Bản Tuyên bố Sử dụng Nhãn hiệu tại Philippines tại đây.

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn
Liên hệ với A & S Law để được tư vấn

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84) 969030946
  • (+84)972817669

Xem thêm bài viết khác
Thủ tục gia hạn nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Thủ tục gia hạn nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Khi thành công đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc, chủ sở hữu nhãn hiệu nếu muốn thời hạn bảo hộ nhãn hiệu được kéo dài và các tài sản trí tuệ của mình trên khắp lãnh thổ Hàn Quốc […]

Thủ tục gia hạn nhãn hiệu tại Mỹ

Thủ tục gia hạn nhãn hiệu tại Mỹ

Khi thành công đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, chủ sở hữu nhãn hiệu nếu muốn nhãn hiệu được kéo dài và các tài sản trí tuệ của mình trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ được bảo vệ thì cần […]

Tại sao cần nộp đơn gia hạn nhãn hiệu tại Mỹ?

Tại sao cần nộp đơn gia hạn nhãn hiệu tại Mỹ?

Nhãn hiệu, thương hiệu là một trong những tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà doanh nghiệp cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình tại các thị trường mục tiêu như Mỹ. Tuy […]

KHÁCH HÀNG CỦA A & S LAW
Liên hệ với A & S

Liên hệ ngay với A & S để nhận được những lời khuyên chất lượng, giá trị và chi phí hợp lý

Mối quan tâm của bạn cũng là mối quan tâm của chúng tôi